Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Wiki pro zájmové vzdělávání

Různé systémy wiki umožňují sdílení a spolupráci téměř v reálném čase. Učitelé (a nejen oni) využívají online prostředí, která jsou nenáročná na ovládání a umožňují přístup více osobám prakticky odkudkoli. Společně tak tvoří projekty nebo sdílejí nápady k výuce. Více o wiki také v textu nového Diáře 2012 Metodického portálu RVP.CZ.

Náš modul Wiki využívají kromě učitelů také zájmová sdružení a kroužky. Jedním z nich je Český svaz včelařů, resp. jejich sekce včelařských kroužků. Nabízíme Vám zde možnost nahlédnout přes výsledky ankety do zkušeností celé zájmové skupiny a porovnat své dojmy a znalosti o tomto modulu…

Informace o anketě (citace z vyhodnocení s. 2 – 3, autor O. Suchoradský)

Anketní formulář byl rozeslán koncem ledna 2011 na adresy vedoucích včelařských kroužků. Jeho obsah si lze prohlédnout a stáhnout na portále http://rvp.cz, v oddíle WIKI na adrese: http://goo.gl/LgLsq

Formulář byl odeslán 145 vedoucím.  Za 2 měsíce, k 31. 3. 2011 se vrátilo 52 vyplněných formulářů. Závěry získané z ankety  mají poměrně dobrou vypovídací hodnotu. 

Modul Wiki

Metodické materiály pro vedoucí včelařských kroužků jsou publikovány v modulu Wiki Metodického portálu v sekci Školní zájmová a klubová činnost. Zde vedoucí sdílejí pracovní listy a testy soutěží, které si mohou dále upravovat podle svých potřeb, využívají možnosti přímé komunikace vedoucích mezi sebou, nacházejí náměty pro práci s dětmi na 1. stupni ZŠ. Naopak by uvítali větší odborný dohled nad stránkami a podrobnější korekci správnosti zveřejněných materiálů.

O využívání modulu Wiki vedoucími podrobněji v následujícím grafu:

graf-wiki

 

Neodpovědělo 7, o stránkách nic neví 11, ví o nich, ale zatím je nenavštívil, ale chystá se na ně 5, znám, ale nevyužívám je 7, využívá je pravidelně 18, nemůže využívat, protože nemá přístup na internet  6. (citace z vyhodnocení s. 29, autor O. Suchoradský)

Domníváme se, že tato čísla výrazně souvisí s věkovým složením vedoucích kroužků. Ze 60 % se jedná o vedoucí v důchodovém věku, ve středním věku pak 30 %.

Pan Suchoradský k anketě dodává:

„Mohu hovořit pouze za vedoucí  školních včelařských kroužků, kde nám WIKI umožnila dát tyto lidi roztroušené po celé republice dohromady a najít jim místo, kde se mohou „scházet“ a vyměňovat si zkušenosti… Musím po pravdě napsat, že bez stránek na portále by o nich skoro nikdo nevěděl. V příloze posílám rozbor ankety, kterou jsem zadal vedoucím počátkem tohoto roku a ze které lze vyčíst, jak jim WIKI pomáhá.“


    hodnotil 1 uživatel

2 komentáře k příspěvku

  1. avatar

    Pan Suchoradský můj suchý popis doplnil osobními zkušenostmi z konference v příspěvku Komu a jak Wiki pomáhá. Děkuji.

  2. avatar

    Rád jsem navázal na reakci kolegyně Pavlíny k aktivitám vedoucích "včelaříků" na WIKI. Její příspěvek byl podnětem k diskusi mezi účastníky semináře, ale i vedením včelařského svazu, který uvažuje o zřízení podobných interaktivních stránek na svém webu: www.vcelarstvi.cz, který by umožnil výměnu zkušeností nejen mezi vedoucími kroužků, ale všemi kdo se zabývá vzděláváním včelařů, bez rozdílu věku.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.