Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Čtvrtletník velikonoční

ctvrtletnicekČtvrtletí od posledního bilancování s wiki uplynulo jako voda.  A jak během té doby plynula wiki?

Na úvod pár čísel.  Od začátku roku hostila wiki 31 433 unikátních návštěv. Třicet procent návštěvníků, kteří se do wiki  podívali poprvé, se do ní také vracejí. Dlouhodobý nárůst návštěvnosti je zhruba  20%.

Nejoblíbenější stránkou jsou Nápady a návody, kterou následuje Pedagogický lexikon. Kromě lidí z České republiky a ze Slovenska do naší wiki nahlédli i lidé z takových krajin, jako je Chile nebo Mexiko.

Počet lidí, kteří do wiki přišli nejen se dívat, ale také něčím přispět, překročilo v tomto čtvrtletí číslo 40.  Okolo 15 z nich přispívá více či méně pravidelně.

Jak je to s kvalitou obsahu wiki?

Ve Sborovně jsou k nalezení kvalitní příspěvky mezi Přípravami na výuku. (např. přípravy k hodinám fyziky či informatiky). Tato sekce je používána rovněž ke skryté spolupráci některých učitelů při plánování výuky. K plánování výuky je také pravidelně využívána sekce Týdenní plány, kde své týdenní plány sdílí několik uživatelů veřejně. Mezi Aktivitami přibylo pár desítek nových námětů na výukové činnosti s dětmi v různých předmětech nebo v rámci průřezového tématu OSV.

Zaujmout ve Sborovně mohou i příspěvky pod hlavičkou různé.  Kolekce stránek k zájmovým kroužkům Paličkování, Tvořivá dílna nebo kroužku včelaření vytvořily z wiki prostor přesahující zaměření pouze na formální školní výuku vymezenou rámcovými vzdělávacími programy. Podobně i stránky o školních akcích pro rodiče s dětmi.

V Kabinetu přibylo mnoho nových obrázků i celých kolekcí, z nichž asi nejzajímavější je věnována proměně horského městečka Harachova. Objevila se zde rovněž nová sekce věnovaná sdílením zvukových nahrávek.

V Knihovně procházel velkými změnami Pedagogický lexikon. K heslům, která jsou zaměřena spíše teoreticky, je nyní možné vkládat také příklady z praxe nebo doplňovat doporučenou literaturu a odkazy.  První příklad z praxe se objevil k heslu Dramatizace, které se podobně jako hesla Emoční inteligence nebo nyní Gramotnost dále zpracovávají v rámci projektu Inspiromat.  V lexikonu je možné v současnosti najít už několik poměrně velmi kvalitních hesel.  Na druhou stranu je zde také řada „pahýlů“.

Velmi živá byla sekce nápady a návody, kde se plní především kolekce nápadů na výrobky s dětmi.

Co nás čeká do dalšího čtvrtletí?

Chceme zvýšit kvalitu tzv. garantovaných hesel v Pedagogickém lexikonu. Chystáme se proto znovu oslovit a podpořit kvalitní pedagogy z vysokých škol vzdělávající učitele, aby se ujali jejich tvorby společně se svými studenty. V současné době testujeme nový nástroj pro podporu smysluplnosti kabinetu, kterým by měla být stránka pro zjišťování poptávky uživatelů po nových pomůckách. Rádi bychom také vylepšili způsob vyhledávání ve wiki. Naším cílem je poskytovat smysluplný a stále příjemnější prostor pro on-line spolupráci učitelů na Metodickém portálu.

Mým osobním a právě také velikonočním přáním je, aby se nám to skutečně dařilo. KRÁSNÉ VELIKONOCE VŠEM


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.