Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Aktivity ve wiki

Jako učitelka 1. stupně jsem učila češtinu a také jsem nakoukla do angličtiny. Snažila jsem se pro děti připravovat hodiny tak, aby byla zajímavé a zábavné. Jenže kde všechny ty aktivity brát, aby se člověk pořád neopakoval?

Velmi záhy jsem pochopila, že aktivity do českého jazyka (a matematiky) pro prvňáčky lze jednoduše převést do výuky angličtiny. Tím se mi výrazně rozšířil okruh možností. Jen posuďte sami…

 

Klasické PEXESO

Bez obrázkových kartiček se učitel na 1. stupni už neobejde. Prvňáčci se učí vygenerovat první/poslední hlásku, rozdělit slovo na slabiky, poskládat z písmenek. Stejné kartičky pak mohu jako učitelka angličtiny použít při výuce slovní zásoby, popř. pravopisu slov.

Základní pravidla hry jistě všichni známe, mnohem zajímavější jsou drobné obměny, ve kterých se teprve projeví tvořivost učitele. Při výuce anglického jazyka pak už jen poupravíme okruh slov, popř. dotvoříme karty s textem… Hra je přínosná, aktivizující a navíc se nezaměřujeme pouze na jednu dovednost, tj. rozvíjíme více kompetencí.

 

A-Z kvíz

Poměrně nová aktivita, která je ihned k dispozici. Postačí mít připravené nakopírované pracovní listy se vzorem pro vyplňování. Opět ji můžeme použít v podstatě v jakémkoli předmětu – počítáme příklady, píšeme i/y, velká písmena, jednoslovné odpovědi z naukových předmětů…

V angličtině můžeme trénovat slovíčka (žáci píší překlad), porozumění (číslicí zapsat slyšené číslo), krátké odpovědi… Fantazii se meze nekladou.

 

Přijela tetička z Číny…

Pamatujete si tuto hru z dětství? Skupinka sedí v kruhu a postupně se věta prodlužuje tím, jak každý další člen přidá „své“ slovo. Vždy je třeba ale nejprve zopakovat všechna slova, která přidali hráči přede mnou. 

Trénink paměti je důležitý a na 1. stupni děti vítězí nad učitelem, protože jejich mechanická paměť je na vrcholu. Pokud chceme hrát se staršími dětmi, je třeba pravidla trochu ztížit, např. tím, že se zaměříme na určitý gramatický jev (můžeme upravit větu tak, aby žáci museli trénovat tvary podmiňovacího způsobu nebo je součástí sousloví přídavné jméno určeného druhu apod.). V angličtině přibývá ještě další prvek – nácvik slovíček. Můžeme se zaměřit na správnou výslovnost, určitý tematický okruh nebo nechat žáky volně tvořit. 

 

Napadají vás další aktivity, které lze zařazovat do výuky českého jazyka nebo/a angličtiny? Pomozte nám rozšiřovat jejich okruh ve wiki!


    nikdo zatím nehodnotil

2 komentáře k příspěvku

  1. avatar

    Pavli, díky za inspiraci. Mohu doporučit tzv. Human pelmanism, což není nic jiného než lidské pexeso. Pravidla jsou naprosto stejná, jen si děti musí své slovíčko/větu zapamatovat. V pohodě to zvládají i prvňáci. Jinak pro kolegy zdatné v Aj doporučuji publikaci od Penny Ur: Five minute activities. Knížka nabízí mnoho užitečných tipů do hodin nejen pro AJ. DC

  2. avatar

    Výborná aktivita do hodin AJ, která se mi osvědčila, je "kimovka". Obrázky 12 (nebo libovolného počtu) slovíček, která chci procvičit, připevním na magnetickou tabuli, děti se je snaží během 30 sekund zapamatovat. Pak je otočíme a děti říkají, kreslí, píší slovíčka, která si pamatují.
    Nebo je na tabuli připevněn jeden zakrytý obrázek, který postupně odkrýváme a co nejrychleji se snažíme uhodnout, co se na obrázku objeví.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.